Strategia Podatkowa

Na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka Q-BEV Sp. z o.o. udostępnia informacje o realizowanej strategii podatkowej.


Materiały do pobrania: Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.
(Pobierz)